loader

Wprowadzenie do Informatyki kwantowej

loader

Co to jest splątanie kwantowe?

Splątanie kwantowe to wyjątkowy typ superpozycji, który może wystąpić tylko w układzie dwóch cząsteczek lub więcej. Dwie cząsteczki splątane ze sobą możemy traktować jako jeden obiekt kwantowy, zaraz powiem dlaczego. Załóżmy, że mamy układ dwóch cząsteczek A i B, które są ze sobą splątane na poziomie kwantowym. Jeśli zmienimy stan kwantowy cząsteczki A to w cząsteczce B zajdzie natychmiastowa zmiana stanu na ten sam co w cząsteczce A. Niestety przekaz tej informacji nie dzieje się szybciej niż prędkość światła, prędkość z jaką jest przekazywana taka informacja drugiej cząsteczce zachodzi z prędkością światła, ale w danym ośrodku. Zazwyczaj taka prędkość różni się lekko od prędkości światła w próżni, ale może ona też być jej równa.

Wracając do naszego układu dwóch cząsteczek A i B  splątanych ze sobą kwantowo. Żeby ci jeszcze lepiej wytłumaczyć to zjawisko to załóżmy, że mamy jakieś dwa stany splątania np. H i V. Jeśli przy pomiarze  stanu cząsteczki A wykryjemy, że ma ona stan H to mamy 100% pewność, że cząsteczka B też przy pomiarze będzie miała stan H, natomiast jeśli nie dokonamy pomiaru  stanu cząsteczki A to przy pomiarze stanu cząsteczki B będziemy mieli 50% na to, że będzie ona miała stan H i 50% na to, że będzie ona miała stan V.