loader

Obliczenia i Obwody kwantowe

loader

Splątania kwantowe w bramkach - CNOT i Toffoly

Bramki CNOT i Toffoly są bramkami, które tworzą splątanie kwantowe, wtedy i tylko wtedy, gdy qubity kontrolne mają stan stan 1. Splątanie to neguje wartość qubitu docelowego (oznaczonego tą grafiką bramka NOT).

bramka CNOT

Bramka CNOT

bramka Toffoly

Bramka Toffoly