loader

Obliczenia i Obwody kwantowe

loader

Zamiana wartości stanów qubitów - SWAP i CS SWAP

Bramki SWAP i CS SWAP służą do zamiany stanów dwóch qubitów. Bramka SWAP, którą widzisz poniżej, zamienia stan górnego qubita na stan dolnego i na odwrót.

bramka swap

O to przykład:

przykład SWAP

Tutaj górny qubit jest w stanie stan 0, qubit dolny ma stan stan 1. Po użyciu bramki SWAP, te stany się zamienią ze sobą miejscami. Zobazc niżej:

wynik SWAP

Bramka CS SWAP działa bardzo podobnie jak bramka SWAP, tylko że ona zamienia wartości dwóch docelowych qubitów, tylko wtedy, kiedy qubit kontrolny ma stan stan 1 Oto przykład:

przykład CsSWAP

Jeżeli pierwszy qubit jest równy stan 0, to nic się nie dzieje.

przykład CsSWAP 2

Natomiast jeśli qubit kontrolny będzie miał stan stan 1 to qubity docelowe zamienią się stanami.