loader

Obliczenia i Obwody kwantowe

loader

Bramki ROT

Zacznijmy może od tego ile mamy takich bramek ROT. Istnieję 3 bramki ROT i każda z nich odpowiada jednej z osi sfery Blocha. Mamy :

ROTXRx(dowolna wartośc),
ROTYRy(dowolna wartość),
ROTZRz(dowolna wartość).

Jak już możesz się domyśleć bramki ROT pozwalają na przesuwanie superpozycji danego qubitu o wartość, która zostanie im podana na osi, której odpowiadają.  Np. jeśli mamy qubit, który jest w stanie podstawowym, czyli nie ma superpozycji, i przejdzie on przez bramki RY(pi/4) to wejdzie on w stan superpozycji, której wartość na osi Y będzie wynosiła pi/4.